O firmie     

Spółka powstała w 1992 r. Pracownicy spółki to najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie
prefabrykacji oraz robót budowlano - montażowych.


Zakres działalności     

 • projektowanie konstrukcji budowlanych (kompleksowe)
 • produkcja prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa
 • roboty budowlano - montażowe
 • generalne wykonawstwo dużych obiektów w szczególności hal w konstrukcji żelbetowej.


Profil produkcji     

 • prefabrykaty
 • hale żelbetowe
 • hale betonowe
 • słupostopy
 • słupy żelbetowe
 • stropy 2K
 • stopy kanałowe
 • ściany żelbetowe
 • schody prefabrykowane
PPUH "FABET" Sp. z o.o.
44-240 ŻORY
ul.Boczna 6

tel +48 32 435 92 64

MARKETING

+48 32 47 87 160